Hästens biologi

Optimering av grovfoder för häst

Optimering av grovfoder för häst

Hanna Dahl (2020)

Grovfoder är hästens främsta näringskälla. Det är därför viktigt att grovfodret är av en god hygienisk kvalité. Om hästen utfodras med ett foder som inte är hygieniskt riskerar den att insjukna. Syftet med denna vetenskapliga litteraturstudie är att undersöka om det går att optimera grovfodret för utfodring till högpresterande tävlingshästar, även om det är möjligt att tillgodose hästens näringsbehov på en endast grovfoderbaserad diet. För att ta reda på detta har frågan: kan grovfodret och dess hygieniska kvalitet optimeras för anpassning till högpresterande hästar besvarats. Studier har visat på att en senare skörd som är skördad med samma skördeteknik och på samma vall får en bättre hygienisk kvalité än en tidigare skörd. Även att den hygieniska kvalitén blir bättre längre in på skördesäsongen. Dock blir detta på bekostnad av näringsvärdet och givan bör därför ökas. I en av studierna har det studerats om högpresterande tävlingshästar kan prestera lika bra på en enbart grovfoderbaserad foderstat som en foderstat där det ingår både grov- och kraftfoder. Detta har visat sig ge ett likvärdigt resultat. För framtida studier önskas undersökningar där innehållet i fodret redovisas samt vilken typ av grovfoder från olika skördetidpunkter hästarna anser vara mer aptitlig. Slutsatsen visar att med hjälp av skördetidpunkten går det att optimera grovfodrets hygieniska kvalité. Det går också att utfodra högpresterande tävlingshästar på en enbart grovfoderbaserad foderstat på hösilage utan problem om fodret har tillräckliga näringsvärden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 141.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.