Hästens biologi

Orsaker till krubbitning

Orsaker till krubbitning

Vendela Orosco Lindström (2018)

Hästar hålls inne på stall för att underlätta för oss människor i hanteringen av hästen. I det vilda äter hästar 70% av sin tid medans en häst på stall enbart äter 10% av dygnets timmar. Idag fodras en del hästar mer med koncentrerat foder med högt energiinnehåll vilket gör att de fodras med en mindre mängd grovfoder och får då inte utlopp för det naturliga tuggbehovet. Ett stereotypiskt beteende är när en häst upprepande gånger utför ett onaturligt beteende, uppenbarligen utan någon funktion. När det väl har brutit ut och blivit en vana så är det svårt att förhindra och få bort. Hos hästar finns det flera olika stereotypiska beteenden och det vanligaste är krubbitning, luftsugning, vävning och träbitning. Det anses generellt vara resultatet av frustrationen som framkommer när hästen hindras från att utföra sitt naturliga behov som till exempel social kontakt eller foderbehov. Beteendestörning hos djur är ofta förknippat med stress och är ett biologiskt svar som framkallas när ett djur känner sig hotad. Syftet med denna litteraturstudie är studera orsaker till ett stereotypiskt beteende som krubbitning. Detta genom att svara på frågeställningen: Vad orsakar krubbitning hos häst? Studier har visat att en del raser var mer mottagliga för en stereotypi än andra då fullblod var den ras som var mest drabbad och tätt inpå kom även varmblodet. Detta påstods vara för att det var raser som använts för prestationsdiscipliner. I en studie gjord på 292 hästar som enbart användes för hobbyridning var det 12,3% som hade någon form av stereotypi. I de flesta studier var det resultat som var kopplade till hästens naturliga behov och det gick att se hur hästar påverkades av vardagshanteringen. Hästar med orala stereotypier minskade 0,94 gånger för varje extra timme per dag som hästen fick spendera på bete med gräs. Sannolikheten för en oral stereotypi skulle därför minska till hälften om hästen fick gå ute tolv timmar per dag på gräs. En studie studerade arvbarheten hos krubbitare i rasen Finnhästar och fick då fram att arvbarheten ligger på 0,68. De vanligaste orsakerna till en stereotypi hos hästar är när de varit med om ett trauma, levt i stressiga miljöer, inte fått tillgång till utevistelse eller begränsad kontakt med andra hästar samt när mängden mat och utfodring inte uppnår hästarnas tuggbehov. Det gick även att se att en stereotypi vanligast dyker upp innan hästen är sju år. Ett stereotypiskt beteende uppstår när hästen inte får utlopp för en del av sina naturliga behov. Det drabbar vanligtvis hästar som hindras från sitt behov att socialisera sig med andra hästar, utevistelse med fri rörelse samt när deras tuggbehov inte uppnås. Ärftlighet och rastyper kan även vara en påverkande faktor. En häst som har någon form av stereotypi har i de flesta fall påbörjat beteendet innan sjuårsålder.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 159.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.