Hästens biologi

Orsaker till vävning och förebyggande åtgärder

Orsaker till vävning och förebyggande åtgärder

Jonna Ilvonen (2013)

Stereotypa beteenden är ett monotont beteende som saknar uppenbar funktion eller mål. Vävning är ett stereotypt beteende där hästen vaggar från sida till sida samtidigt som hela hästens vikt förflyttas. Detta beteende återfinns bara hos hästar som är uppstallade. Hästar i vilt tillstånd har ingen av dessa stereotypa beteende som våra tamhästar uppvisar.
Syftet med denna studie var att sammanställa tidigare forskning och utifrån de studier som finns undersöka möjligheten att vidta förebyggande åtgärder. Frågeställningarna var: Varför börjar hästar att väva och hur kan vi förebygga att de börjar väva?
Stereotypa beteenden påverkas av en mängd olika faktorer men bara ett fåtal har påvisats. Foder påverkar dessa beteenden , både i mängd och i antal utfodringstillfällen. Hästar på bete uppvisar mindre stereotypa beteenden än hästar med begränsad fodermängd. Utfodringen verkar vara ett speciellt stressande moment.

Social kontakt, och i synnerhet avsaknad av densamma påverkar också hästens beteende. Hästar med social kontakt, vare sig den är i form av en annan häst eller en illusion av densamma i form av en spegel, uppvisar mindre stereotypa beteenden än hästar utan social kontakt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 328.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.