Hästens biologi

Överutfodring med protein

Överutfodring med protein

Lise Ploug Elkjær (2012)

Hästen är en gräsätare och lever framförallt av växter. Hästen tar upp socker, kolhydrater och
protein från växterna som kemisk energi. De ämnen som finns i växter finns i all levande
vävnad, dock skiljer sig förhållandena mellan ämnena i olika arter. Alla dessa ämnen är
essentiella, det vill säga att om ett ämne saknas kan arten inte leva.
Hästen måste ha protein för att bygga muskler och för att bibehålla ett bra hull. Unga hästar
som växar har ett högre behov av protein jämfört med vuxna välmusklade hästar (Planck &
Rundgren, 2008). Hästens behov av protein ökar proportionerligt med dess behov av energi
(Mayers, 1988).
Janssons studie från 2011 visar att den genomsnitliga privathästen äter motsvarande 114-140
% av dess dagliga energibehov, och att det ofta finns ett starkt samband mellan överutfodring
av protein och fetma hos hästen. (Jansson, 2011).
Syftet med studien är att klargöra vad som händer med hästen när den överutfodras med
protein. Studiens frågeställning är; på vilket sätt påverkar överutfodring av protein hästen?
Miller & Lawrence, (1988) och Frabe (1994) har konstaterat att överutfodring av protein inte är skadligt för hästen, men att det kan ge sämre prestationsförmåga då hästen måste använda energi för att göra sig av med överskottsprotein istället för att prestera. Andra studier har visat att överskott av protein kan ge en sämre stallmiljö då hästens utsöndrar mer urin som har en större andel kväve. När hästen överutfodras med protein dricker den också mer vatten och avdunstingen blir större, vilket i sin tur har en negativ effekt på stallmiljön. (Harris & Harris, 2005: Lawrence et al., 2003: Muhonen, 2008, Davies, 2005) Det har också gjorts försök för att påvisa hur protein påverkar ponnyers tillväxt, men försökens resultat har sannolikt varit påverkade av energimängden i grovfodret (Jordan & Mayers, 1972: Yoakam et al., 1978).
Slutsatsen är; Att det inte finns någon hälsorisk med överskottsutfodring av protein, men att
överskottsutfodring kan försämra hästens presentationsförmåga och stallmiljön.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 53.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.