Hästens biologi

Övervikt och insulinresistens kopplat till utvecklingen av fång

Övervikt och insulinresistens kopplat till utvecklingen av fång

Lisa Fager Bohlin (2019)

Det är människans ansvar att skydda hästar från onödigt lidande enligt svensk djurskyddslagstiftning.
Det finns många sjukdomar som kan drabba hästar där fång är ett symtom som är
mycket smärtsamt. Förutom lidandet som fång skapar så påverkas hästens prestationsförmåga
och orsakar hälta då sjukdomen påverkar hästens hovar. Syftet med denna litteraturstudie är
att sammanställa en del av den redan befintlig fakta som finns om hur övervikt kan påverka
utvecklingen av fång och faktorer som bidrar till insulinresistens. Detta genom att besvara
frågeställningarna; Hur kan övervikt hos häst bidra till en ökad risk att utveckla fång? Vilka är
några bidragande faktorer till att hästen utvecklar insulinresistens?
Fång är ett symtom som kan orsakas av hormonella rubbningar. Insulinresistens eller insulinokänslighet
är ett symtom som påverkar hästens möjlighet att ta upp glukos. Flera studier
visade på att de hästar som bedömdes högre på Hennekes hullbedömningsskala löpte en större
risk för att utveckla fång då dessa hästar visade tecken på insulinokänslighet. Andra resultat
som framkom i den här litteraturstudien var att hästarnas känslighet för insulin blev lägre med
åldern och att detta inte kunde påverkas genom utfodring men genom träning och motion
kunde denna känslighet öka.
Litteraturstudiens slutsats är att hästar som lider av övervikt ofta även visar sig lida av insulinresistens
och med det ökar risken att utveckla fång. Bidragande faktorer till att hästen utvecklar
insulinresistens är en ökad ålder, övervikt och otillräcklig motion.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 175.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.