Hästhållning

Positiva effekter av att hålla hästar i grupp

Positiva effekter av att hålla hästar i grupp

Lina Sundin (2015)
Hästen har varit domesticerad sedan 6000 år men dess naturliga beteenden har inte förändrats. Hästens dygnsrytm är uppbyggd runt födosök, vila och förflyttning. Ätperioderna varar mellan 14-18 timmar per dygn, däremellan ägnar sig hästen i huvudsak åt vila, både stående (ortodox sömn) och liggande (paradox sömn). Hästen ska enligt lag ha möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter varje dag och dess sociala behov ska tillgodoses. Hästens välfärd kan påverkas negativt om den lever i en miljö där rörelsefrihet och social kontakt är begränsad. För att fler ska förstå de positiva effekterna med att hålla hästar i grupp behöver kunskapen spridas. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om det kan finnas samband mellan hästens välfärd, avseende rörelse och liggbeteende, och inhysningssystem med grupphållning av hästar. Studien har två frågeställningar. Vilka positiva effekter kan en aktiv grupphästhållning ha på hästens välfärd avseende rörelse och liggbeteende? Vilka positiva effekter finns det med att inhysa unga hästar i grupp? Resultatet visade att hästar i en aktiv grupphästhållning hade en signifikant ökning i både aktivitet och liggtid. Vid jämförelse av liggtider i stor box kontra liten box, så låg hästar signifikant mer när de hade en större yta. Resultatet visade också att grupphållna hästar var lättare att hantera och mer mottagliga för träning än hästar som var enskilt uppstallade, vilka både bet och sparkade i signifikant högre utsträckning. Det fanns också positiva effekter med en aktiv grupphästhållning gällande hästarnas välfärd, i avseende till rörelse och liggbeteende. När hästarna gavs möjlighet att röra sig på större ytor och ligga ner mer ökade deras välfärd. De positiva effekterna med att inhysa unga hästar i grupp var att de fostrade varandra och blev mer mottagliga för träning och enklare att hantera.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 416.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.