Hästens biologi

Psyllium som förebyggande eller behandlande mot sandkolik.

Psyllium som förebyggande eller behandlande mot sandkolik.

Camilla Nyblom (2012)
Syftet med denna litteraturstudie är att skapa en ökad kunskap om vad som orsakar sandkolik, samt ta reda på om det finns forskning som stödjer att psyllium har en förebyggande eller behandlande effekt mot sandkolik.
Sandkolik uppstår när hästen intar sand eller jord som sedan ackumuleras i hästens mag mag- tarmkanal. Detta kan ske frivilligt när hästen betar då den kan få i sig över ett kilo sand per dag. Kolik är den sjunde vanligaste orsaken till att hästar dör eller avlivas i Sverige.
Psyllium som i Sverige även kallas loppfrö har varit använt och rekommenderat av veterinärer i många år för behandling och i förebyggande syfte mot sandinpackningar hos häst, även om påståenden om en positiv effekt till stor del är anekdotiska. Detta för att det är trott med sin geléaktiga koncistens kunna upplösa sandinpackningarna, avlägsna sanden från tarmen och påskynda smörjningen. Denna användning av psyllium har man adopterat från användningen hos människor. Där den haft en bevisad laxerande effekt samt motverkat hård mage, det har också visat sig bindande på salter och reducerande av kolesterol.
Studierna som detta material tar upp tyder på olika resultat i ämnet om psyllium har en behandlande eller förebyggande effekt mot sandkolik. En studie har konstaterat att psyllium inte har någon förmåga att upplösa och avlägsna sandinpackningar från tarmen. Medan studien gjord av (Hammock, et al. 1998) har upptäckt en viss avlägsnande effekt av sand. Dock har konstaterats att ett begränsat intag av sand tillåter en gradvis avveckling av sand från tjocktarmen. Med detta material kan konstateras att det inte är fastställt att psyllium har en behandlande effekt mot sandinpackningar. Den mest effektiva metoden för att förebygga sandkolik är att begränsa hästens intag av sand.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 57.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.