Pedagogik & Ledarskap

Ridundervisningens pedagogik – Ridundervisningens förändring från auktoritär till coachande

Ridundervisningens pedagogik – Ridundervisningens förändring från auktoritär till coachande

Dana Pirooz (2020)

I början på 1900-talet var ridning kopplat till maskulinitet och militarism. Idag är ridsporten den tredje största ungdomsidrotten i Sverige och den åttonde största sporten nationellt. Ridundervisning bestod tidigare av många kommandon till en hel grupp. Genom åren har ridskoleverksamheten förändrats för att möta samhällets nya krav och normer. Ridsportens undervisning har genom alla tider varit beroende av tre parter: ryttare, häst och undervisande ridlärare/tränare. Det har genomgåtts en utveckling från att hästarna användes av det militära till att ha blivit en sport. Ridsporten har förändrats över tid, därför finns det ett behov av att granska hur ridundervisningen kan komma att ha utvecklats. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka om ridundervisningen i Sverige har förändrats samt hur den yttrat sig i praktiken. Frågeställningarna som besvaras är: På vilket sätt har ridsportens normer förändrats genom historien? Hur kan ridläraren anpassa ridundervisningen? Vilka kommunikationsformer använder ridlärare i dagens ridundervisning? Studier har visat att det militära språket var tydligt i den svenska stallbackskulturen och karaktäriserades genom sociala hierarkier och klasskillnader. På en ridlektion kan tre olika fokus uppträda: hästfokus, ryttarfokus eller o-fokus. Ridlärare kommunicerar genom bland annat instruktioner och beskrivningar som i vissa fall förstärks med kroppsspråk, gester, direkt beröring och kommandon till hästen. Det finns en avsaknad av undervisningsmetoder som fokuserar på att utveckla ryttarkänsla. Slutsatsen är att det går att se en tydlig förändring av viljan till mer förändring samt viss praktisk förändring inom den svenska ridundervisningens utveckling – i samband med utvecklingen av sporten. Från att ridundervisningen präglades av brist på engagemang och inlevelse i militära kommandon, till att ridläraren baserar undervisningen på dialog och elevaktivitet. Det har skett en förändring av kommunikationen som har blivit mer coachande genom att ridläraren/tränaren engagerar sig i elevaktivitet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 176.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.