Hästens biologi

Riskfaktorer för kolik kopplat till hästhållning

Riskfaktorer för kolik kopplat till hästhållning

Jennifer Widegren (2018)

Kolik är ett samlingsbegrepp för buksmärtor och ett symptom som kan bero flera olika åkommor. År 2012 rapporterade veterinärer i Sverige in nästan 8000 kolikfall hos häst till Jordbruksverket och trenden är att antalet fall ökar varje år. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa riskfaktorer kopplade till hästhållning, som kan bidra till att hästen drabbas av åkommor i digestionsapparaten och som visar sig i form av koliksymptom. Frågeställningarna är: Vilka är faktorerna kopplade till hästhållning som kan öka risken för koliksymptom till följd av åkommor i digestionsapparaten? Går det genom sättet att hålla häst att minska risken för att hästen uppvisar koliksymptom till följd av mag- och tarmstörningar?
De största riskfaktorerna för koliksymptom kopplat till hästhållning är foderrelaterade, som längre perioder utan foder eller vatten. Det har även visats att antal timmar på stall har ett samband med antalet sjukdomsfall som resulterar i koliksymptom och att lägst risk finns för hästar som går dygnet runt på bete. Stresspåslag kopplat till intensiv träning och tävling har även visat sig vara en riskfaktor.
Studiens slutsats är att det finns ett flertal faktorer kopplade till hästhållning som kan påverka risken att hästen drabbas av åkommor i digestionsapparaten som leder till koliksymptom. Några av dessa faktorer är foder, vattentillgång, träning, uppstallning, hagvistelse, parasitkontroll och tandskötsel. För att minska risken för koliksymptom bör hästhållare utfodra med grovfoder i så stor utsträckning som möjligt, undvika foderbyten och förse hästen med fri tillgång till vatten. Hästen bör även spendera största delen av dygnet i hage, god tandstatus bör upprätthållas och hästen bör skötas på ett sätt så att den hålls fri från endoparasiter.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 169.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.