Rid-och körkonst

Ryttarens påverkan på hästen – samspel och välfärd

Ryttarens påverkan på hästen – samspel och välfärd

Anne-Maaria Peltonen (2015)
Det läggs ofta mycket vikt vid att egenskaperna hos hästen ska vara de rätta för att optimera prestationen, medan ryttarens egenskaper ofta ignoreras. Ryttaren har en stor bidragande effekt till ekipagets prestation i helhet. Studiens problemställning är att ryttarens egenskaper ofta ignoreras, samt att i ridsporten har studier oftare mer fokus på hur hästen presterar, även om både ryttaren och hästen tillsammans bidrar till prestationen. Syftet med studien är att kartlägga om viktbärandeförmåga hos hästen är begränsad, hur hästens träningsförutsättningar ser ut i förhållande till viktbärandeförmågan och om hur ryttaren förhåller sig till detta i interaktionen med hästen. Då interaktionen i ridning består av ryttarens vikt, sits, beteende och tillämpning av inlärningsteorier gentemot hästen blir studiens två frågeställningar:

1. Hur påverkas hästen av ryttarens interaktion? 2. Påverkar sadeln och andra fysiska förutsättningar hästens utveckling?

Ryttarens vikt och nivå har en stor påverkan på hästen under arbete. En för tung och obalanserad ryttare kan leda till utmattning i hästens ryggmuskulatur, som tillsammans med en olämplig sadel skulle kunna bidra till utveckling av ryggömhet och muskelömhet, komprimerad ryggverkan, negativ utveckling av muskelansättning eller muskelatrofi och försämrad prestation. Dessa är symptom till överansträngning. För att ha ett gott etiskt arbete, med tillfredställande djurskyddsaspekter, med hästar bör tankar riktas till ryttarens lämplighet i förhållande till hästen viktmässigt. Nivån på ryttaren återspeglas i erfarenhet, en mer erfaren ryttare med ett svängande och ett väl anpassat säte, hamnar lättare i mittposition och kan bättre följa med i hästens rörelser. Detta gör det möjligt för ryttaren att inverka på hästen mer effektivt och korrekt, samt ger då också större möjlighet till att tillämpa inlärningsteorier och interaktion, på ett mer korrekt sätt. Även om en erfaren ryttare har mer utvecklad förmåga att hamna i en god egen balans så har sadeln en stor betydelse och är en stor bidragande faktor till den slutliga helheten. Sadelns passform för hästen och sadelns passform för ryttaren, influerar mycket till ryttarens position och balans, oavsett nivå. Sadelns passform har också stort inflytande på oliksidighet hos häst, även under erfaren ryttare. Sadelns passform har mer betydelse på långsikt för ryggomfångets utveckling än ryttarens nivå. Detta belyser ett komplext samspel mellan ryttarens nivå, vikt och sadelpassform. Hästar påvisar också en viss anpassningsförmåga vid träning i skadeförebyggande syfte.

Slutsatsen är att samspelet mellan ryttarens nivå, vikt och sadelpassform visar på en komplex interaktion, där varje variabel har ett stort inflytande och tillsammans bidrar till en god kommunikation med en större förmåga att kunna tillämpa inlärningsteorier korrekt. Hästar påvisar en viss anpassningsförmåga vid träning i skadeförebyggande syfte.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 406.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.