Hästens biologi

Skleros, ökad bentäthet, i carpalbenen hos häst

Skleros, ökad bentäthet, i carpalbenen hos häst

Lydia Östlund (2015)
Ökad bentäthet i skelettbenen (skleros) i carpus kan övergå från en fysiologisk anpassningsprocess, på grund av belastning, till patologisk (sjukdomstillstånd). Patologisk skleros är en vanlig orsak bakom unga trav- och galopphästars bortfall från träning och tävling. Skillnaden mellan den fysiologiska anpassningsprocess där skleros bildas i samband med belastning och patologisk skleros är ofta oklar och svår att fastställa. Syftet med litteraturstudien är att ta reda på i vilket stadium skleros blir patologiskt samt hur det diagnostiseras.

Resultatet från litteraturstudien tyder på att hästar som belastas i höga hastigheter har större risk för att utveckla högre grad av skleros, vilket i sin tur har stort samband med hälta kopplat till carpus. Två av studierna har kommit fram till att det krävs fler diagnostiska metoder för att bestämma i vilket stadium skleros övergår till patologiskt tillstånd.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 139.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.