Hästens biologi

Sommareksem, en sjukdom under hästens betesperiod

Sommareksem, en sjukdom under hästens betesperiod

Ingela Strömberg (2016)

Sommareksem är en hudsjukdom som framkommer under hästarnas sommarbete genom symtom av en allergisk överkänslighet från angrep av knottsläktet Culicoides. Problemställningen för studien är att många hästar lider av den vanliga hudsjukdomen sommareksem, som är ett hälsoproblem för hästarna, där de kliat av framförallt man och svans men även huden på andra delar av kroppen. Symtomen utrycks under sommarhalvåret och kan bli ett bekymmer när hästen ska gå på sommarbete. De mest angripande knotten är Culicoides obsoletus. Culicoides är dåliga flygare och betesmarker som är blöta och vindstilla är områden där knotten är aktiva, knotten är mest verksamma under solnedgången. Islandshästar som exporteras till utlandet visade på att kontakten av knotten var en stor anledning till uppkomst av symtom till sommareksem. Sommareksem har visat sig vara bunden av ärftliga gener och miljöpåverkan. Gener har skapat rubbning i bildandet av immunglobulin E som förmedlar överkänslighetsreaktioner hos hästen. I ett behandlingsförsök av sommareksem som gjorts med läkemedlet Cetirizin, visade sig Cetirizin inte vara en profylax hos hästar med återkommande sommareksem. Den produktivaste behandlingsmetoden av sommareksem är att hästarna använder insektstäcken och stallas upp när knotten är som mest aktiva. Syftet med den här studien är att sammanställa varför vissa hästar får symtom av sommareksem under sommaren samt se om det finns olika förebyggande behandlingar för sommareksem. Frågeställningarna som berörs i studien är varför vissa hästar får symtom av sommareksem under sommarperioden? och finns det behandlingsmetoder som kan förebygga sommareksem?

Nyckelord: Hudsjukdom, culicoides och genetik

Ladda ner Format: pdf Storlek: 274.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.