Hästens biologi

Spridning av MRSA mellan människa och häst

Spridning av MRSA mellan människa och häst

Maria Larsson (2019)

Bakterier finns överallt i världen och har stor betydelse för det vardagliga livet. Staphylococcus aureus är en vanlig hudbakterie som förekommer hos människor och djur. En av hudens uppgifter är att förhindra bakterier från att komma in i kroppen och orsaka infektioner och sjukdomar. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som på grund av sin motståndskraft mot vissa typer av antibiotika kan försvåra behandlingen av bakterieinfektioner som i sin tur kan orsaka onödigt lidande hos den drabbade. För att reducera antal resistenta bakterien behövs större allmänkunskap om spridningen av MRSA mellan människor och häst. Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa ett urval av tidigare publicerade studier som beskriver smittspridningen av MRSA mellan människa och häst genom att besvara följande frågeställningar; Sprider människor MRSA vidare till häst och vice versa? Vad kan reducera smittspridningen? För att undersöka om hästar är bärare av MRSA tas prover från nässlemhinnan och från sår som misstänks vara infekterade. Flertalet studier har resultat som indikerar om att smittspridningen av bakterien främjas när hästar uppsöker veterinärkliniker. Hästarna som bar på smittan och befann sig på veterinärklinikerna hölls isolerade, men bakterien lyckades ändå sprida sig vilket styrker slutsatsen om att personalen var en avgörande faktor för smittspridningen. Under vilka omständigheter och tillfällen var dock svårare att fastställa. Slutsatsen är att MRSA sprids mellan människor, hästar och miljö via direkt och indirekt kontakt. För att reducera spridningen bör man isolera hästar som är bärare eller infekterade med MRSA. Förbättra hygienrutiner samt upprätthålla strikta smittskyddsåtgärder som skyddskläder och desinficering av ytor och instrument.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 146.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.