Hästhållning

Stalluftens påverkan på tävlingshästars respirationsorgan och prestationsförmåga

Stalluftens påverkan på tävlingshästars respirationsorgan och prestationsförmåga

Linn Segander (2013)

Hästar som står uppstallade utsätts dagligen för luftburna partiklar som damm från grovfoder och strömedel, damm och ammoniak som rörs upp vid mockning och sopning. Dammet innehåller mikroorganismer, t ex. sporer, svampar och bakterier, som är skadliga för hästarnas luftvägar. (Millerick-May et al., 2012) Gerber et al., (2003) studie visar att luftvägsinflammationer är vanligt förekommande även på till synes friska, välpresterande hästar som hålls i konventionella stall med luftkvalitet som subjektivt upplevdes som god (till synes dammfritt och utan ammoniakdoft). (Gerber et al., 2003) Millerick-May et al. (2012) kom i sin studie fram till att typ av inhysning, månad och uppmätt partikelhalt var signifikant korrelerade med förekomsten av synligt slem i luftstrupen. Risken att hästarna hade en större mängd synligt slem i luftstrupen ökade när de hölls i stängda stallar med hög partikelkoncentration i luften. Laus et al., (2009) kom i sin studie fram till att det förekommer olika typer av luftvägsinflammationer hos den grupp unga hästar som undersöktes. (Laus et al., 2009) Det är vanligt att man finner synligt ansamlat slem i luftstrupen hos tävlingshästar i träning. Måttlig till grav ansamling är förknippad med försämrade tävlingsprestationer. Bakteriella infektioner och luftkvalitén i stallet är faktorer som kan bidra till att orsaka synligt slem och luftvägsinflammation. Luftburna partiklar i uppstallningsmiljön kan spela stor roll eftersom det faktiskt förekommer luftvägsinflammationer hos uppstallade friska hästar. (Millerick-May et al., 2012). Holcombe et al., (2006) genomförde en studie där de ville utreda och värdera effekten av slem i luftstrupen, hyperplasi (ökad mängd) av lymfvätska i svalget (HLS), och cytologiska tecken på luftvägsinflammationer hos högpresterande fullblodshästar genom att utgå ifrån placeringarna de fick ifall de tävlades. Det fanns inget samband mellan mängden lymfvätska i svalget, mängden avvikande celler eller tjocklek på slemmet från luftstrupen och prestationsförmågan. (Holcombe et al., 2006) McGorum et al., (1998) kom i sin studie fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan de totala mängderna respirabla partiklar i de konventionella stallen jämfört med ventilerade stall och ute på betet. (McGorum et al., 1998) Av denna litteraturstudie dras slutsatsen att dålig lufthygien i stallet med hög andel luftburna partiklar har en negativ påverkan på tävlingshästars andningsorgan så även i förlängningen på prestationsförmåga

Ladda ner Format: pdf Storlek: 253.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.