Hästens biologi

Stress hos hästar vid transport

Stress hos hästar vid transport

Lisa Skog Hallgren (2015)

Hästar transporteras idag för många olika sorters syften och utsätts därmed för många stressmoment när de transporteras så som lastning, urlastning, transportsträckan och trånga utrymmen. Det resulterar i att hästen blir utsatt för potentiella stressfaktorer som kan leda till fysiska problem. Syftet med denna studie är att ta reda på om hästar blir stressade vid transportering och hur det i så fall visar sig fysiskt? Resultatet visade att hästar blir stressade av att åka transport. Hästarna visade alltid en förhöjd hjärtfrekvens när de transporterades oberoende av deras ålder eller om de hade erfarenhet av att åka transport sedan tidigare. Ökat kortisolutsläpp i blodet observerades. Högst kortisolutsläpp visades vid kortare transportsträckor (50 km). Men kortisolhalten höll i sig längre efter att hästen transporterats en längre sträcka (200 km). Hästarna visade också förhöjd hjärtfrekvens och stressbeteenden som att skrapa och gnägga när de var isolerade i transporten mot när de hade resesällskap. En ökad aktivering i musklerna var också en av faktorerna som ledde till stress. När hästarna var tvungna att upprätthålla sin balans vid ojämn körning (oerfaren förare eller ojämnt underlag/riktändringar) såg man ett samband med ökad muskelaktivitet i nackmusklerna och ökad hjärtfrekvens. Stressen kan minska med resesällskap och andra hjälpmedel som till exempel speglar för att minska känslan av isolering. Stress kan också minskas med hjälp av tillvänjning. Slutsatsen är att hästar blir stressade när de transporteras och stressen visar sig genom förhöjd hjärtfrekvens, ökat kortisolutsläpp i blodet, stressbeteende så som att skrapa och gnägga samt genom aktivitet i musklerna

Ladda ner Format: pdf Storlek: 216.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.