Hästens biologi

Tetanus – Symtom och profylaktiska åtgärder

Tetanus – Symtom och profylaktiska åtgärder

Sofie Blomkvist (2019)

Tetanustoxin är en av världens mest potenta gift och kan frambringa sjukdomen tetanus (stelkramp) som vid insjuknande har hög mortalitet. Clostridium tetani är bakterien som bildar tetanustoxinet och denna finns naturligt i jord och i magtarmkanalen utan att orsaka skada. Det är när bakterien hamnar i anaeroba miljöer som den kan producera nervgiftet som stör nervsignalerna i det centrala nervsystemet och då orsakar sjukdomen. Hästar är det djur som är känsligast för tetanustoxin och därav även mest drabbad av sjukdomen stelkramp. Den huvudsakliga sjukdomsorsaken kan spåras till syrefattiga sårfickor. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa några faktorer rörande tetanus som kan hjälpa till att minska antalet insjuknanden och således bespara flertalet hästar onödigt lidande. Frågeställningarna som skall besvaras är: Vilka tidiga symtom ses vid insjuknande i sjukdomen stelkramp? Hur kan sjukdomen förebyggas? Då tetanus är en sjukdom som saknar en fungerande provtagning för att konstatera sjuknande så ställs diagnosen baserat på de symtom som uppvisas. Flertalet symtom har dokumenterats vid fall av stelkramp och alla drabbade hästar har inte visat samtliga symtom, men några typiska tecken har visats sig genom de studerade fallen. Slutsatsen av denna litteraturstudie var att hyperestesi (översensibilitet mot ljud, ljus och beröring), framfall av tredje ögonlocket, stel gång och trismus (svårighet att öppna mun) är de vanligaste symtomen vid sjukdom. Om veterinär tillkallas inom de fem första dagarna från första symtomet ökar chansen för överlevnad. För att förebygga att hästen drabbas av tetanus så finns vaccination med visad effekt mot sjukdomen och vid följd vaccinationsrekommendation minskar risken att hästen blir drabbad. Då inkubationsvägen sker via kontaminerade sår kan bildandet av tetanustoxin förebyggas genom att hålla sår rena.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 138.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.