Hästhållning

Torv som strömaterial till häst. Egenskaper, för- och nackdelar

Torv som strömaterial till häst. Egenskaper, för- och nackdelar

C.Odenius
Människan började domesticera hästen för cirka 6000 år sedan och den har sedan dess används ibland annat lantbruk, krig och som transportmedel. I Sverige är det vanligaste sättet att hålla häst uppstallad på box delar av dygnet i kombination med hagvistelse. Damm, ammoniak och bakterier är ett vanligt problem i stallmiljö och är oftast kopplat till strömaterial och foder. Syftet med denna studie är att analysera torv som strömaterial i drift till ett häststall samt se om olika torvmaterial har olika egenskaper kontra varandra. Detta genom att besvara frågeställningarna: är torv ett lämpligt strömaterial till häst avseende beteende, stallets lufthygien och gödselproduktion? Har olika torvmaterial annorlunda egenskaper gentemot varandra?

I Sverige är halm ett av det vanligaste strömaterialen till häst. Halm har dock enligt studier visats ha en relativt dålig uppsugningsförmåga när det kommer till vätska och ammoniak, då den har en dålig uppsugningsförmåga behövs även en större volym halm bytas ut varje dag. I studier om liggbeteende på spån och halm är det dock ingen signifikant skillnad, dock ligger hästar längre av den totala liggtiden på sidan i en box med halm än spån. Torv har en god förmåga att absorbera både ammoniak och vätska, vilket gör att mindre strömaterial behöver bytas ut var dag. Detta leder även till att det är lättare att hålla bädden ren och torr vilket Djurskyddsbestämmelserna föreskriver. När det kommer till svampar, bakterier och endotoxin är det dock en signifikant skillnad mellan de olika torvmaterialen av ljus, svagt nedbruten vitmossetorv (även kallad ljus torv) och starkt nedbruten torv med finkornig struktur (även kallad mörk torv) där den senare innehåller lägre mängd av både svampar, bakterier och endotoxin. Hästgödsel med torv kan med fördel användas som gödslingsmedel till organiskt odlade grönsaker i växthus.

Studiens slutsats är att torv kan med fördel användas som strömaterial till häst. Det har en god vätskeabsorption samt ammoniakabsorption och hästgödsel med torv kan med fördel användas för odling av grönsaker i växthus. Det är en signifikant skillnad i egenskaper, för- och nackdelar när det kommer till ljus torv och mörk torv där den senare varianten är att föredra som strömaterial till häst.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 492.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.