Hästens biologi

Tryptofan – en aminosyras funktion

Tryptofan – en aminosyras funktion

Ida Rising (2012)

Studiens syfte och frågeställning är att utreda om tryptofan kan påverka hästens beteende och
i sådana fall hur.
Tryptofan används i lugnande medel och tillskottsfoder, då den anses hämma stressrelaterade
beteenden t.ex. aggression och rädsla, i både människor och olika djurarter. Trots att det inte
forskats så mycket om tryptofan och dess verkan på hästar, så säljs det av många företag som
tillskottsfoder till lättstressade hästar (Grimmet & Sillence, 2004). Bagshaw et al (1993) fann
att hästar som oralt gavs två olika doser med tryptofan,(0.1mg och 0.05mg−1 kg) fick ökad
hjärtfrekvens och aktivitet, när de placerades i en isolerad stallmiljö, men även när de hade
visuell kontakt sinsemellan. I en studie med silverrävar ökade tillskottet av tryptofan deras
aktivitet, genom att de blev mer undersökande av nya föremål(Rouvinen et al,. 1999). Med
tanke på hur lite forskning det finns kring ämnet, och Bagshaw et al., och Rouvinen et al’s
resultat som indikerade på en ökning av aktivitet istället för en lugnande effekt, på både hästar
och rävar, så bör man ta detta i beaktning innan man använder tillskott med tryptofan, i syfte
att lugna sitt djur. Tryptofan har även konstaterats vara giftigt i höga, koncentrerade halter för
hästar och att dess effekt varierar bland olika djurarter. Det finns för lite forskning som stödjer
teorin om att tryptofan/serotonin skall ha en lugnande effekt på hästar, för att det ska vara
godtagbart att använda som fodertillskott. Resultatet av denna studie är att det krävs mer
omfattande studier, som specificerar sig på hästars beteende vid tillskott av tryptofan, för att
kunna utröna om det är lämpligt att använda som lugnande medel till hästar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 40.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.