Hästens biologi

Vad händer om hästen får natriumbrist och vilka negativa effekter har detta på hästens hälsa och prestation?

Vad händer om hästen får natriumbrist och vilka negativa effekter har detta på hästens hälsa och prestation?

Emelie Kjell (2012)
Natrium har stor betydelse för kroppens vätskevolym, hästen förlorar natrium dels genom träck och urin, men framförallt genom svettning (Jansson, 2004). Hästens svett innehåller 34gram natrium per liter och denna förlust måste ersättas med intag av natrium motsvarande den aktuella förlusten för att hästarna ska kunna fortsätta att prestera bra. (Planck & Rundgren, 2005) Förutom att reglera vätskeintaget behövs natrium bland annat för att det centrala nervsystemet ska fungera samt för att transportera ämnen som till exempel glukos genom cellmembran (Johnson, 1995). Hästens vätskeintag påverkas negativt av natriumbrist då törsten regleras genom att hjärnan känner av osmolaliteten i blodet, det vill säga utspädningen av bland annat natriumjoner. När natriumbrist uppstår är koncentrationen av natriumjoner låg och hästen behöver inte dricka för att minska koncentrationen av natriumjonerna i blodet. (Planck & Rundgren, 2005) Hästarna kan hantera relativt stora överskott av natrium så länge de har fri tillgång till vatten så att de kan dricka mycket för att jämna ut natriumkoncentrationen i blodet. (NRC, 2005)

En normalfödd 500kg häst har ett underhållsbehov av natrium på 11,2 gram om dagen, för att täcka detta behov med salt, NaCl, ska man fodra med minst 28 gram per dag (Jansson, 2004).
Syftet med studien är att ta reda på vad som händer om hästen får saltbrist, det vill säga ett underskott av natrium. Frågeställningen som skall besvaras i detta arbete är ”Vad händer om hästen får natriumbrist och vilka negativa effekter har detta på hästens hälsa och prestation?”
I ett försök kom Jansson med flera (2010) fram till att det inte går att utesluta att natriumbrist i ett långsiktigt perspektiv kan ha en negativ påverkan på hjärtmuskeln och blodcirkulationen. Då en av hästarna i studien visade en markant ökning av Troponin I som är ett hjärtspecifikt protein och används som markör för hjärtmuskelskada. (Jansson et al. 2010)
Anna Jansson drog i sin doktorsavhandling (1999) slutsatsen att högpresterande hästar måste tillföras extra salt för att täcka de förluster av salt och vätska som medföljer ett hårt arbete. En saltlösning som innehåller 9gram salt per liter vatten (samma koncentration som blodplasman) visade sig vara det effektivaste sättet att återställa natriumkoncentrationen och därmed vätskebalansen, hästarna drack saltlösning motsvarande förlusten av salt och vätska som de fick under arbetet. (Jansson, 1999)
Enligt de fakta jag har tagit del av i min studie så drar jag slutsatsen att det är viktigt att tillföra salt, utöver saltsten, när man tränar sin häst och att det är bättre att utfodra i överkant med salt och alltid se till att hästarna har fri tillgång på vatten.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 53.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.