Hästens biologi

Vad orsakar gräsbetessjuka?

Vad orsakar gräsbetessjuka?

Sophie Roesberg (2012)

Gräsbetessjukan blev dokumenterad först år 1909 i Skottland och den har dokumenterats i flera länder, där ibland Sverige (Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2011 a). De är oftast yngre hästar som drabbas (Newton et al 2010) och insjuknandet sker under vår och försommar på bete (Olsson, 1996). Det man har upptäckt är att det inte är alla hästar som drabbas på betet och förloppet kan se olika ut, men oftast med dödlig utgång. Forskare i Danmark trodde först att de var mjöldrygan som var orsaken till sjukdomen och försökte framkalla sjukdomen genom att fodra med angripet foder (Espersen och Lorch, 1988). Nu har forskningen inriktat sig på spåret, att antalet antikroppar med IgA mot botulism skulle ha betydelse ifall hästar skulle utveckla gräsbetessjuka (McCarthy et al, 2004; Nunn et al, 2007). Det finns inget svar på vad som skulle kunna orsaka sjukdomen och inte heller något vaccin. Forskare har hittat olika faktorer som skulle ha betydelse för ifall hästar utvecklar sjukdomen eller inte.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 44.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.