Hästens biologi

Vanligt förekommande skador på sporthästens böjsenor och gaffelband

Vanligt förekommande skador på sporthästens böjsenor och gaffelband

Amanda Ludvigsson (2020)

Gaffelbandskador är en vanlig skada som drabbar sporthästens rörelseapparat. För att förhindra och förebygga skador krävs kunskap om gaffelbandets och böjsenornas anatomi och funktion. Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa resultatet från ett urval av tidigare studier om hästens gaffelband, samt den ytliga och djupa böjsenan. Förhoppningen är att se samband och kunna dra paralleller mellan senornas anatomi, funktion, belastning och vanligt förekommande skador. Frågeställningarna som besvaras är följande; Hur fungerar hästens rörelseapparat, med fokus på gaffelbandet, samt den ytliga och den djupa böjsenan? I vilken fas är belastningen på gaffelbandet, den ytliga och den djupa böjsenan som störst? Vilken typ av skador på de distala extremiteterna med avseende på gaffelbandet, ytliga och djupa böjsenan är vanliga hos sporthästen och hur kan dessa kopplas till den disciplin hästen verkar inom?
Litteraturundersökningens frågeställningar besvarades genom en sammanställning av fyra vetenskapligt granskade artiklar. Studien kom fram till att gaffelbandet och ytliga böjsenans funktion är att stabilisera kotleden vid genomtramp och djupa böjsenans funktion är att generera kraft till stegets avtramp. Studierna påvisade att gaffelbandet och ytliga böjsenan belastas mest i mitten av belastningsfasen när kotleden komprimeras och djupa böjsenan ansträngs mest i påskjutsfasen. Slutsatserna som kan dras angående vilka skador som drabbar gaffelbandet, ytliga eller djupa böjsenan beror på sammanhanget och deras olika funktioner. Gaffelbandet och ytliga böjsenan har liknande funktioner vilket gör att de drabbas av liknande skador, tillskillnad från djupa böjsenan som har en annan funktion och drabbas av skador på grund av andra orsaker.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 236.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.