Hästens biologi

Vård av fånghovar – Verkning och skoning av hästar med kronisk fång

Vård av fånghovar – Verkning och skoning av hästar med kronisk fång

Agnes Dahlgren (2020)

Fång är en allvarlig sjukdom som kan drabba hästens hovar och en av de vanligaste orsakerna till att hästar tas bort idag. Fång är ett symtom på en bakomliggande sjukdom och drabbar hästens hovar genom att skada lamellerna som stabiliserar hovbenet i hovkapseln. Om lamellerna skadats så att hovbenet bli instabilt kan det roteras och/eller sänkas, vilket skapar smärta och när hovbenets förflyttats har den kroniska fasen inletts. Efter att den bakomliggande sjukdomen och smärtan behandlats, ska hästen verkas och skos. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa hur en fånghästs hovar skos och verkas samt besvara följande frågeställningar; Vilka rekommendationer finns för verkning av hästar med kronisk fång och vad vill uppnås? Vilken typ av sko rekommenderas till fånghästar?
De studerade alternativen är korrigeringsverkning med skoning med olika typer av skor, skoning med lim samt tenotomi av djupa böjsenans förstärkningsband i samband med skoning. Målet med skoning av fånghästen är att flytta vikten från de skadade delarna av hoven, tå-partiet, till trakten för att minska smärtan samt hjälpa hoven att läka. Om hovbenet förflyttats vill hovslagaren även ändra på vinkeln, så att vinkeln mellan hovbenet och marken återställs till den naturliga. Slutsatsen blev att fånghästar ska verkas för att minska smärta och ge hovens skadade områden möjlighet till läkning, samt att valet av metod och sko kan bero på hur fallet ser ut, det vill säga om hoven behöver någon extra support och på hovslagarens tidigare erfarenheter och preferenser.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 137.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.