Hästens biologi

Varför börjar hästen väva?

Varför börjar hästen väva?

Evelina Hagehed (2020)

Stereotypier är ett ofta förekommande välfärdsproblem för dagens moderna hästhållning. En av dessa stereotypier är vävning. Vävning är en lokomotivstereotypi som går ut på att hästen sveper med huvud, hals och nacke från sida till sida. Förflyttning av framben och bakben kan också förekomma vid vävning. Det krävs mer kunskap om varför hästar utvecklar vävning. Detta är en litteraturstudie som innefattar sex stycken vetenskapliga artiklar. Syftet med studien är att belysa olika faktorer som kan leda till att hästen utvecklar ett vävbeteende. Studien ska även besvara följande frågeställningar: Vad finns det för orsaker till att hästar utvecklar vävning? Hur kan vävning minskas hos en individ som redan utvecklat beteendet? Resultaten som kom fram i litteraturstudien var följande: 1) mängden grovfoder och val av strömedel kan vara orsaker till vävning, 2) hästar föredrar social kontakt framför att kunna se ut, 3) speglar i boxen kan minska vävning, 4) stereotypier bör förbyggas innan de utvecklats och ej hindras i efterhand. I alla artiklarna var forskarna mer eller mindre eniga om att de tre största orsakerna och bakomliggande faktorerna till vävning är: utfodringsrutiner, val av strömedel samt utebliven social kontakt. Vävning bör förebyggas innan det blivit ett inlärt beteende och inte förhindras när det väl är utvecklat. Det går dock att minska ett redan utvecklat vävningsbeteende genom att skapa en miljö där hästarna har social kontakt, minimera stressiga situationer samt tillgodose dess tuggbehov.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 123.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.