Skolhästar

Air Max (SWB)

Air Max är en trevlig valack med hög ridbarhet inom både hoppning och dressyr. Han är idag skolhäst på Hippologprogrammet år 2.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: E.F.M. Goris
Utbildningsståndpunkt: H: 140, D: Msv C
Tävlingsresultat: H: 140, D: Msv C

Läs mer på BLUP.


Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.