Skolhästar

Anastacia SN (SWB)

Anastacia är skolhäst på Hippologprogrammets tredjeår och har tävlingsmeriter upp till 140. Hennes mormorsmor, Amanda, tävlades av Stallmästare Jens Fredricson.
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.