Skolhästar

Anastacia SN (SWB)

Anastacia är skolhäst på Hippologprogrammets tredjeår och har tävlingsmeriter upp till 140. Hennes mormorsmor, Amanda, tävlades av Stallmästare Jens Fredricson.