Hästsportens Folkhögskola

Hästkunskap Grundkurs

Vill du utveckla din hästkunskap, utöka ditt nätverk och ha några av landets främsta hästkunskapslärare till hands? Då är Hästkunskap grundkurs för dig!
Om utbildningen

Hästsportens Folkhögskola är utbildningsanordnare, på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

Kursen vänder sig till dig som vill förnya och bygga på dina teoretiska hästkunskaper, i första hand yrkesverksamma inom hästnäringen som önskar förbereda sig inför yrkesprov för hästskötare.

Utbildningen är en distanskurs på 15 veckor med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kursen är förberedande för yrkesprov hästskötare och ger vissa teoretiska moment samt praktiska förevisningar som ingår i detta.

  • Hästens grundläggande anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård
  • Grundläggande fodermedelslära
  • Säkerhetskunskap
  • Hästens stallmiljö
  • Hästens hantering med bland annat förevisningar i häst vid hand och longering

Du som vill öva mer på de praktiska momenten kan komplettera med en Preparandkurs inför yrkesprov för hästskötare.

Kontaktperson
Michaela "Michan" Skarfors Utbildningsledare Hästsportens Folkhögskola
Susanne Ring Kursadministratör Hästsportens Folkhögskola
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.