Yrkesutbildning

Hovslagarutbildning

Vill du vara din egen chef? Är du i fysisk form och har ett intresse för hästen i sin helhet samtidigt som du utför ett hantverk? Då är Hovslagarutbildningen någonting för dig.
Ansökan till Hovslagarutbildningen

Sista ansökningsdagen är den 15 maj

Ansök till utbildningen här 

 

Yh-Flex

EN NY SATSNING PÅ HOVSLAGARUTBILDNINGEN

Nu införs flexplatser på hovslagarutbildningen vid hästnäringens riksanläggningar. Från och med hösten 2021 kommer ett begränsat antal platser, så kallade flexplatser, att vara öppna för sökanden som redan har vissa förkunskaper.

Flexplatserna är till för dem som redan har praktisk erfarenhet, eller teoretiska kunskaper, som motsvarar kurser på utbildningen.

ÄR DU BEHÖRIG TILL EN FLEXPLATS?

Har du yrkeserfarenhet eller utbildning som gör att du kan utbilda dig till hovslagare på kortare tid? Du kanske arbetar med hästar idag och har yrkeserfarenheter motsvarande hela eller delar av kurser. Då kan du söka en flexplats.

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

VILL DU SÖKA EN FLEXPLATS?

Följ samma ansökningsprocess som övriga sökanden men fyll även i blanketten Kompetenskartläggning för studerande YH-flex.

När du skickat in ansökan bedömer vi om du har kunskap/erfarenhet som gör att du kan tillgodoräkna dig minst 25 procent av utbildningen.

Sista ansökningsdag är förlängd till 15 maj.

Om utbildningen

Se film från vår digitala informationsträff.

Den treåriga utbildningens övergripande mål är att du efter avslutad hovslagarutbildning har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som av Jorbruksverket godkänd hovslagare. Vi fokuserar på varje enskild individs förutsättningar och skor för hög hållbarhet och prestation inom hästsporten.

På hovslagarutbildningen varvar du såväl teori som praktik, vi håller till i uppvärmda ljusa lokaler med alla tänkbara faciliteter för att kunna genomföra utbildningen på bästa sätt, dessutom i en historisk miljö. Vi samarbetar med andra anläggningar och uppfödare där vi tittar på tex travhästar och föl. Övergripande innehåller utbildningen följande:

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Lärande i arbete (praktik)
 • Smide/Varmskoning
 • Fysiologiskskoning
 • Hovsjukdomar och hovreperationer
 • Hästkunskap
 • Företagande

Delar av utbildningen kan ske mellan klockan 7 och ibland efter klockan 18.

Läs i FRÅGOR OCH SVAR om vilken behörighet som krävs och om hur antagningsprovet går till.

Frågor och svar

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om vad det innebär

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Yrkeserfarenhet av hästhantering genom 6 månaders praktik på halvtid eller 3 månaders praktik på heltid (alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år) Detta ska intygas via detta dokument

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Med anledning av Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Hovslagarutbildningen, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning och därför kommer 2021 års antagningsprov till Hovslagarutbildningen att genomföras i digitalt. 

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Hovslagarutbildningen. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Antagningsprovet består av fyra olika delar:

 1. Hästhantering – Film
 2. Arbetsställning – Film
 3. Kallsmide – Film
 4. Muntligt teoriprov – Digitalt

I momentet hästhantering bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Detta sker genom att du ska gå in till en häst, ta på grimma och binda upp hästen. Du skall sedan tränsa, leda och efter anvisningar visa häst vid hand.

I momentet arbetsställning bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Vi bedömer även din förmåga att stå i en lämplig arbetsställning för skoning/hovvård.

I momentet kallriktning bedömer vi din förmåga att följa instruktioner, hantera verktyg, uppfatta skoformer, likformighet-olikformighet, planhet och skevhet. Detta gör du genom att du kallriktar en sko, omformar och planar samt riktar en traktarm.

I momentet digitalt teoriprov bedömer vi dina hästkunskaper och din analysförmåga. Under det muntliga teoriprovet kommer du att få svara på några frågor gällande hästens exteriör och beteende.

Informationen som kommer under vecka 17 kommer innehålla tydliga instruktioner om vad antagningsproven ska innehålla och du kommer att få demo-filmer som visar exempel på hur och vad det är du ska visa i filmerna.

Antagningsprovet ska vara inlämnat senast 17 maj

Har du möjlighet att träna på att de delarna som bedöms i antagningsprovet så går det bra.

Saknar du utrustning kan det vara ett tips att ta kontakt med en hovslagare eller någon som har utrustning du kan låna,  och be om att få komma och prova och träna vid något tillfälle innan själva filmningen.

Vi hanterar ansökningarna löpande fram till den 15 maj. Du som har behörighet till att gå vidare till antagningsprov kommer få tydliga instruktioner om vad antagningsproven ska innehålla och du kommer att få demo-filmer som visar exempel på hur och vad det är du ska visa i filmerna.

Antagningsprovet ska vara inlämnat senast 17 maj

I slutet av juni kommer besked om antagning.

Du ansöker om ett godkännande hos Jordbruksverket när du erhållit betyget godkänt eller högre i alla kurser samt har ett godkänt examensprov. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Ja, utbildningen är studiestödsberättigande via CSN. Läs mer på CSN:s hemsida

Vi förmedlar kontakter till personer/hyresvärdar som hyr ut alla typer av boenden till studenter i de vackra omgivningarna kring våra riksanläggningar.

Normalt är du i skolan måndag – fredag 08.00 – 16.00. Praktiska och teoretiska lektioner varvas dagligen. Under praktikperioderna är man hos sin Lia-värd.

Om hovslagaren uppfyller våra krav på en Lia-värd så kan du vara det. Vi har också ett stort kontaktnät med andra hovslagare som tar emot studenter under din praktikperiod.

Ansökningsblanketter

Intyg hästerfarenhet

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering.

Minst 3 månaders heltid yrkespraktik alt 6 månader halvtid yrkespraktik med hästhantering. Eller dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år.

Det intygar du via denna blankett

Ladda ner Format: pdf Storlek: 116.6 KB

Kompetenskartläggning för studerande YH-flex

Ladda ner Format: docx Storlek: 348.4 KB

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 181.6 KB

Kontakt
Marita Lindberg Utbildningsledare, Hovslagarutbildningen
Följ Ridskolan Strömsholms hovslagarutbildning på instagram

Weld övning på schemat, kolla Sara's äggskor!

A post shared by hovslagarutbildning (@hovslagarutbildning) on

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.